Прозрачността – главен принцип в работата на „Джи Мениджмънт“, осигурявайки Ви професионален домоуправител Варна

Доверието е най-важно!
Как да сме сигурни, че нашите пари се управляват коректно
Най-деликатната тема във всяко едно професионално (а и лично)  взаимоотношение е именно доверието. Особено когато става дума за парични средства, тяхното събиране и използване по предназначение. Чисто човешкият инстинкт за самосъхранение закрещява с пълен глас, когато дори за миг се спомене за вземане на пари, правилното им усвояване и отчитане.
Прозрачността –
главен принцип в работата на „Джи Мениджмънт“,
осигурявайки Ви професионален домоуправител Варна
Веднъж избрали своя нов домоуправител от нашата фирма, Вие навярно се питате къде отиват парите от старата каса, ще се искат ли нови „скрити“ такси за това или онова, има ли някакви „уловки“, нова каса ли ще има, само защото домоуправителят е нов, и т. н.На тези, неволно появяващи се в ума Ви въпроси, имаме готов отговор. Регламентът е строг и категоричен – при наличието на нов, професионален домоуправител посредством юридически издържан договор, всички съхранявани  дотогава документи, придружени с поверителни данни за банкови сметки и карти, както и наличните парични средства, се предават с приемо-предавателен протокол, който се подписва както от предишния домоуправител, така и от новоизбрания такъв. И двете страни притежават по един екземпляр от него. Без съществуването на този протокол, е невъзможна всяка следваща дейност на новия професионален домоуправител Варна. Няма промяна в досега събраната сума пари. При всяко вземане за решение за предоставяне или вземане на парични средства, органът на управление е общото събрание, всеки един от Вас пряко участва в управлението на парите в касата. Професионален домоуправител Варна може да изисква промени само при наличието на достатъчен брой гласове, а последващият отчет за изразходени пари е задължителен.

Ние, като компания в сферата на домоуправителските услуги, сме наясно, че доверие се гради с време. Това, което предоставяме като гаранция, представлява съответната документация – приемо-предавателен протокол, договор и други, належащи документи, утвърждаващи законността и сигурността на всяка една стъпка, без които професионализмът не би бил възможен.