Нарушителите на реда около нашия дом

Как професионален домоуправител Варна
процедира с проблемни съседи

 

Човек не може да избира роднините си, но приятелите си – може. Какво да кажем обаче, когато става дума за хората, непосредствено живеещи до нашето най-лично пространство – дома ни? Съседите са онова съсловие, което попада в първата категория – не можем да си ги избираме, освен в много редки случаи, когато живеем във фамилна кооперация, но ето че и в този случай важи правилото за невъзможност за избор…

Съседът – това е първият човек, когото срещаме, волно или неволно, следователно: както ние искаме да зачитат нашето спокойствие, така и ние трябва да осигуряваме покоя на останалите, живеещи в блока или кооперацията.
Притежаващи различни характери и привички, хората често забравят, че не са сами в този свят. Понякога ни се ще да поканим гости, да се развихрим, да увеличим музиката „на макс“, да се посмеем колкото ни глас държи и т. н. – колкото индивиди, толкова и примери. Но съществува и едно важно понятие – съобразителност. Няма как да не се съобразим, че има и други освен нас наоколо и ако действаме егоистично, рискуваме да загубим контакт с околните.

Какво се случва, ако някой наруши правилата?

Всяко нередно явление има своето противодействие. При такива случаи професионалният домоуправител Варна знае как да реагира, базирайки се на законно приети глоби, с които се санкционират нарушителите.

Какви са глобите?

При констатирано нарушение от страна на собственик или наемател в сграда или вход в режим на етажна собственост, същият се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. Всяко установено нарушение се описва в констативен протокол, съставен от професионален домоуправител Варна, съдържащ данни за лицето, извършило нарушението, описание на вредата/щетата, периода и мястото на извършената нередност. Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра – за домоуправителя, за нарушителя и за местната администрация.