Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

Професионален Домоуправител Варна

Професионален домоуправител Варна е услуга предлагани от нас,  за облекчаване на Вашето натоварено ежедневие, като междувременно повиши качеството на управление на Вашата етажна собственост.  В основата на нашите цели лежи връзката с нашите клиенти, затова и нашите служители (Частен домоуправител) са изцяло фокусирани с доставянето на възможно най- висококачественото  управление и поддръжка за Вашата етажна собственост.

Все по-често се наблюдава голяма ангажираност из между собствениците и обитателите на жилищните кооперации, вследствие на което се появява  силно затруднение в избора на частен домоуправител сред тях.  Много често никой от тях не иска да поеме тази трудоемка и отговорна  работа свързана с координацията в междусъседските взаимоотношения и институциите.

Повечето жилищни кооперации във Варна са в режим на етажна собственост и техните обитатели е време да осъзнаят, че професионалния домоуправител не е лукс, а необходимост, който ще им спести време, нерви и пари.
Екипа от специалисти в „Джи Мениджмънт” са изцяло запознати с актуалния „Закон За Управление На Етажната Собственост” и напълно готови да поемат управлението на Вашия вход, да разрешат напълно безпристрастно възникналите казуси, както и максимално бързо да решат всички проблеми свързани с Вашата етажна собственост. За тази цел ние предлагаме Денонощен телефон за подаване на сигнали и съобщаване на проблеми и аварии, както и:

 • Изготвяне, вписване и съхранение на Книга на етажната собственост (съобразно чл.7 от ЗУЕС).
 • Организиране и провеждане на общи събрания(съобразно ЗУЕС).
 • Написване на правилник за вътрешния ред на етажната собственост .
 • Организиране и създаване на сдружение на собствениците с цел усвояване на средства от фондове от Европейския съюз, държавния или общинския съвет.
 • Консултации относно ЗУЕС(Закон за управление на етажна собственост).
 • Представителство на етажна собственост пред органите на местната власт и други правни субекти.
 • Вписване на етажната собственост в общинския регистър на жилищата в режим на етажна собственост.
 • Изготвяне на годишни планове за фонд „Ремонт и обновяване” и годишния бюджет за управление и поддръжка.
 • Касиерство на етажна собственост.
 • Водене на касова отчетност.
 • Изготвяне на финансови отчети.
 • Представителство пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост.
 • Организиране на заплащането на разноските за поддържането на общите части.
 • Събиране на неплатени задължения по съдебен път.
 • Организиране и контрол при изпълнение на ремонтни дейности.
Но как да се направи правилния избор на фирма?
На пръв поглед, избора на частен домоуправител във Варна не е лесен поради големия брой на фирми предлагащи тези услуги. Истината е, че наемайки  професионален мениджър, като „Джи Мениджмънт”, Вие може да бъдете спокойни, че за вашата жилищна кооперация се грижат професионалисти с най-високи стандарти за качество, които ще осигурят вашето спокойствие и комфорт, както ще Ви спестят и средства, внимание, и време.
Съобщете за проблем

×
Влизане в системата

×