Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

Професионален Домоуправител Варна

Професионален домоуправител Варна е услуга предлагани от нас,  за облекчаване на Вашето натоварено ежедневие, като междувременно повиши качеството на управление на Вашата етажна собственост.  В основата на нашите цели лежи връзката с нашите клиенти, затова и нашите служители (Частен домоуправител) са изцяло фокусирани с доставянето на възможно най- висококачественото  управление и поддръжка за Вашата етажна собственост.

Все по-често се наблюдава голяма ангажираност из между собствениците и обитателите на жилищните кооперации, вследствие на което се появява  силно затруднение в избора на частен домоуправител сред тях.  Много често никой от тях не иска да поеме тази трудоемка и отговорна  работа свързана с координацията в междусъседските взаимоотношения и институциите.

Повечето жилищни кооперации във Варна са в режим на етажна собственост и техните обитатели е време да осъзнаят, че професионалния домоуправител не е лукс, а необходимост, който ще им спести време, нерви и пари.
Екипа от специалисти в „Джи Мениджмънт” са изцяло запознати с актуалния „Закон За Управление На Етажната Собственост” и напълно готови да поемат управлението на Вашия вход, да разрешат напълно безпристрастно възникналите казуси, както и максимално бързо да решат всички проблеми свързани с Вашата етажна собственост. За тази цел ние предлагаме Денонощен телефон за подаване на сигнали и съобщаване на проблеми и аварии, както и:

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

– Организиране и провеждане на общи събрания(съобразно ЗУЕС).
– Изготвяне и съхранение на Книга на етажната собственост (съобразно чл.7 от Закон за управление на етажна собственост).
– Организиране и контрол при изпълнение на ремонтни дейности.
– Написване на правилник за вътрешния ред на етажната собственост

СЪБИРАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ФОНД РЕМОНТ

– Посредством посещения на касиер.
– Каси на EasyPay.
– Мобилната платформа на ePay.
– Банкови/кредитни карти.
– Банкомати на B-Pay.
– Директни банкови преводи.
– На място в офис.

РАЗПЛАЩАНЕ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

– Възможност за разплащания на място в офисите ни.
– Възможност за разплащания с банков превод.
– Възможност за разплащания на каси на Easypay.
– Гарантирано заплащане на ежемесечните разходи.

ЮРИДИЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

– Консултации относно Закона за управление на етажната собственост.
– Представителство на етажната собственост пред органите на местната власт и други правни субекти.
– Представителство пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост.
– Изготвяне на констативни протоколи за нарушения.
– Подаване на жалби от името на етажната собственост.

СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

– Провеждане на електронни анкети, посредством онлайн платформата на „ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.
– Справки в реално време с покритие 24/7 за приходи и разходи на етажната собственост, посредством онлайн платформата на „ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.
– Справки в реално време с покритие 24/7 за плащанията по апартаменти/обекти от етажната собственост, посредством онлайн платформата на „ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.

ИЗВЕСТЯВАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ

– Изпращане на смс/имейл известия за текущи или минали задължения.
– Изпращане на покани/съобщения, посредством смс/имейл известия.

Но как да се направи правилния избор на фирма?
На пръв поглед, избора на частен домоуправител във Варна не е лесен поради големия брой на фирми предлагащи тези услуги. Истината е, че наемайки  професионален мениджър, като „Джи Мениджмънт”, Вие може да бъдете спокойни, че за вашата жилищна кооперация се грижат професионалисти с най-високи стандарти за качество, които ще осигурят вашето спокойствие и комфорт, както ще Ви спестят и средства, внимание, и време.