Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

ПАКЕТ
УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

– Организиране и провеждане на общи събрания(съобразно ЗУЕС).
– Изготвяне и съхранение на Книга на етажната собственост (съобразно чл.7 от Закон за управление на етажна собственост).
– Организиране и контрол при изпълнение на ремонтни дейности.
– Написване на правилник за вътрешния ред на етажната собственост

СЪБИРАНЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ВНОСКИ ЗА ПОДДРЪЖКА И ФОНД РЕМОНТ

– Посредством посещения на касиер.
– Каси на EasyPay.
– Мобилната платформа на ePay.
– Банкови/кредитни карти.
– Банкомати на B-Pay.
– Директни банкови преводи.
– На място в офис.

РАЗПЛАЩАНЕ КЪМ ДОСТАВЧИЦИТЕ НА УСЛУГИ, СКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР С ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

– Възможност за разплащания на място в офисите ни.
– Възможност за разплащания с банков превод.
– Възможност за разплащания на каси на Easypay.
– Гарантирано заплащане на ежемесечните разходи.

ЮРИДИЧЕСКИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

– Консултации относно Закона за управление на етажната собственост.
– Представителство на етажната собственост пред органите на местната власт и други правни субекти.
– Представителство пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост.
– Изготвяне на констативни протоколи за нарушения.
– Подаване на жалби от името на етажната собственост.

СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

– Провеждане на електронни анкети, посредством онлайн платформата на „ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.
– Справки в реално време с покритие 24/7 за приходи и разходи на етажната собственост, посредством онлайн платформата на „ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.
– Справки в реално време с покритие 24/7 за плащанията по апартаменти/обекти от етажната собственост, посредством онлайн платформата на „ДЖИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД.

ИЗВЕСТЯВАНЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ

– Изпращане на смс/имейл известия за текущи или минали задължения.
– Изпращане на покани/съобщения, посредством смс/имейл известия.

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИТЕ ЧАСТИ

– Измитане на стълбищата и площадките.
– Измиване на стълбищата и площадките.
– Почистване на стълбищните парапетите.
– Почистване на входната врати.
– Почистване на ключовете за осветление.
– Почистване на паяжините в ъглите и по таваните.
– Почистване на тротоарните части пред входа на сградата.
– Почистване на прозорците в общите части (два пъти годишно).
– Поставяне на информационен списък с дата, час и екип извършил почистването /чек лист/.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

– Подмяна на изгорели ел. крушки.
– Подмяна и регулиране на автомати за входна врати.
– Подмяна на ел. ключове в общите части.
– Подмяна на брави.
– Подмяна на стълбищни автомати.