Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

ПАКЕТ
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА
  • Ежеседмични посещения на Етажната Собственост от квалифицирано техническо лице и отстраняване на малки технически неизправности.
  • Съставяне на ежеседмични протоколи за техническото състояние на Етажната Собственост.
  • Организация по отстраняване на установени неизправности и организиране на ремонтни дейности.
  • Постоянна комуникация и надзор над дружества, извършващи услуги по поддръжка на съоръжения в Етажната Собственост.
  • Процедура по организиране на планови ремонти и подобрения в Етажната Собственост, съгласно разпоредбите на ЗУЕС, чрез предоставяне на минимум 3 оферти за конкретната дейност от специализирани фирми.