Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?
ПАКЕТОНЛАЙН КАСИЕР
1,50 лв/м
на апартамент
ПАКЕТУПРАВЛЕНИЕ
И ПОДДРЪЖКА
10,00 лв/м
на апартамент
ПАКЕТУПРАВЛЕНИЕ
3,60 лв/м
на апартамент
ПАКЕТТЕХНИЧЕСКА
ПОДДРЪЖКА
3,60 лв/м
на апартамент
ПАКЕТПОЧИСТВАНЕ
След
оглед
ПАКЕТЦЯЛОСТНА
ГРИЖА
След
оглед