Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?
Нужно е да се свържете с нас в контактната форма на сайта, или по e-mail и ние ще Ви дадем номер на банкова сметка в която да преведете сумата за погасяване на вашите задължения към етажната собственост.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не заплаща редовно месечните си задължения, се наказва с административна глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.
Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.
С решение от общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да се реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддръжка. За отсъствието се уведомява писмено домоуправителят.