Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

Месечни такси и задължения

Какво се случва, когато сме в чужбина и искаме да заплатим таксите?
Нужно е да се свържете с нас в контактната форма на сайта, или по e-mail и ние ще Ви дадем номер на банкова сметка в която да преведете сумата за погасяване на вашите задължения към етажната собственост.
Какво се случва със собствениците, които не заплащат редовно месечните си задължения?
Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не заплаща редовно месечните си задължения, се наказва с административна глоба от 20 до 100 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 150 до 350 лв., когато е юридическо лице.
Какви такси се заплащат за отглеждащи се животни в обект от етажната собственост?
Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.
Какви такси дължат обитатели, които отсъстват по над 30 календарни дни в годината?
С решение от общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да се реши собственик, ползвател или обитател, който отсъства повече от 30 дни в рамките на една календарна година да заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от разходите за управление и поддръжка. За отсъствието се уведомява писмено домоуправителят.
Съобщете за проблем

×
Влизане в системата

×