Чудите се
каква е
цената на
нашите
услуги?

Нека подадем ръка

Екипът на фирма „Джи Мениджмънт“ вярва, че помощта никога не е излишна, независимо от това в какви количества е. Затова ние обявяваме нашата акция „Нека подадем ръка„, която е специално създадена за всички хора с трайно намалена работоспособност и включва следните отстъпки:

  • Собствениците на обекти в етажната собственост ползващи наши услуги с оценка на трайна неработоспособност над 50% с експертно решение за ТЕЛК получават 100% отстъпка от цената при избран „Пакет  1” или еквивалентна стойност на „Пакет  1” при избора на друг пакет.
  • Собствениците на обекти в етажната собственост ползваща наши услуги с оценка на трайна неработоспособност под 50% с експертно решение за ТЕЛК получават 50% отстъпка от цената при избран „Пакет  1” или еквивалентна стойност на 50% от цената на „Пакет  1” при избора на друг пакет.