Фирма „Джи Мениджмънт“ предлага професионален мениджъмнт на Вашата сграда: блок, кооперация или офис, чрез пълно обслужване на индивидуалните потребности на сградата, повишаване на качеството на управление и поддръжка, и с услуги, като:

  • Професионално управление на етажна собственост (Професионални домоуправителски услуги);
  • Професионално почистване;
  • Техническа поддръжка;
  • Озеленяване и поддръжка на зелени площи;
  • Контрол на достъпа.

Ние постоянно работим за подобряването и разширяването на нашите дейности, като сме в непрестанен стремеж към това да сме в състояние да отговорим с най-високо качество към покачващата се нужда от координация и регулация на етажната собственост в България, като междувременно се погрижим да повишим спокойствието за сигурност на всички собственици, наематели и обитатели, грижейки се адекватно за сградата, в която живеят.
В основите на нашата стратегия е заложен индивидуалния подход към всеки един наш обект, съобразно неговата специфика на износеност, обитаемост и потребност на неговите обитатели. Използвайки тази индивидуална методика за работа, ние успяваме да допринесем за подобряването на състоянието и визията на сградата, като междувременно създаваме една по-добра среда в и около нея.
Като млада фирма, ние залагаме на иновативни методи и отговорен подход към управлението и поддръжката на етажната собственост, с цел да си изградим надеждно партньорство със собствениците и обитателите на апартаменти, отличавайки се с качество на ново ниво.